Tänk på att stress kan bero på både överstimulering och understimulering av din hund. När din hund blir stressad så frigörs hormoner i hundens kropp så som bland annat adrenalin…

Meny