Det finns många saker som vi människor kan äta men som är mindre lämpligt, skadligt eller rent av farligt för hundar. Kontakta veterinär om ni misstänker att de fått i…

Det finns många saker som vi människor kan äta men som är mindre lämpligt, skadligt eller rent av farligt för hundar. Kontakta veterinär om ni misstänker att de fått i sig något giftigt. Här är en liten lista på några saker.

 • Lök: Lök är giftigt för din hund eller rättare sagt näringssaltet Thiosulfat som finns i. Hundar saknar det enzym som bryter ner det och därmed kan hundar till skillnad från oss människor bli förgiftade av olika typer av lökar. Giftet påverkar hemoglobinet och ger upphov till blodbrist och försämrad syreupptagelseförmåga.  Det är dosbaserat så beroende på storleken på hunden klarar de av olika mycket.
 • Choklad: Choklad som är så smaskigt för oss människor är dessvärre giftigt för hundar. Det är kakaon i chokladen som innehåller teobromin som är farligt. Detta är ett ämne som hundar har svårt att bryta ner. Även detta är dosbaserat men det är svårt att räkna ut hur mycket teobromin som finns i chokladen då både mängden choklad varierar såväl som halten teobromin i kakaobönan. En regel är att mörk choklad är farligare än ljus.
 • Vindruvor, russin : Kan vara farligt för din hund. Dock är det ännu inte dokumenterat varför. Vissa hundar verkar tåla mer än andra. Vissa menar att det är ämnet polyphenoler som även finns i choklad som är ämnet som hundar har svårt för.
 • Vissa tandkrämer, sockerfria tuggummin och sugtabletter. Dessa föremål kan innehålla Xylitol (björksocker) vilket är en socker-alkohol som ofta används som sötningsmedel. Till skillnad från människor så får hunden en ökad insulinfrisättnig vilket kan leda till kraftig sänkning av blodsockret.  Vissa hundar har även fått leverpåverkan. Även här varierar risken med hundens vikt, intagen mängd samt halten av xylitol.
 • Råttgift: Råttgift är skadligt för din hund och kan även vara ett problem vid eventuell förtäring av råttor som ätit råttgift. Giftet hejdar blodets förmåga att levra sig vilket kan leda till blödningar.
 • Salt: Saltförgiftning är ovanligt men det kan räcka med små mängder för att hunden skall bli förgiftad. Lämna aldrig t.ex. buljongtärningar inom räckhåll för hunden eftersom de innehåller mycket salt.
 • Avokado: Avokadon innehåller ämnet persin som är giftigt för hundar i större mängder och kan då skada hjärtat.
 • Bittermandel: Bittermandel innehåller ämnet amygdalin som i kroppen bildar cyanid. En dödlig dos brukar sägas vara en mandel per kilo kroppsvikt.
 • Grön Potatis: Om en potatis har fått lega framme för länge så bildas ämnet solanin. Solanin är giftigt för hunden och kan upptäckas genom att potatisen blir grön i sitt skal. Vanlig potatis som förvarats på rätt sätt är dock inga problem med.
 • Deg: För mycket deg kan leda till att din hund blir alkoholförgiftad. Jästsvamparna i degen bildar alkohol från sockret.
 • Alger: Om hunden dricker vatten med höga halter av algtoxiner från blågröna alger så riskerar de att bli sjuka. Vattenmängden som krävs för en livsfarlig påverkan varierar beroende på vilken typ av blågröna alger som blommar och hur mycket toxin de producerar för tillfället. Undvik att din hund dricker eller badar när du misstänker algblomning. Om din hund har badat av misstag så skölj päls och ögon noga med rent vatten och kontakta veterinär.
 • Ormgift: Huggormsbett är alltid farligt för din hund. Ormgiftet är en blandning av olika gifter och enzymer som kan bilda proppar. De flesta hundar blir bitna i nosen eller läppen. Detta kan man tro ska vara farligast men det är bett i tassarna som utgör den största risken. När en hund blir biten i tassen kommer giftet direkt in i blodet. Om din hund blir biten så försök att bära din hund eller hålla den stilla. Desto mer hunden rör sig desto snabbare sprids giftet. Om du vet att du kommer att vara i huggormstäta områden så kan du ha med dig kortison och på så sätt fördröja reaktionen. Du måste dock alltid åka in till veterinären!
 • Giftiga svampar: Generellt brukar man säga att de svampar som är giftiga för dig är även giftiga för din hund. I Sverige finns en mängd giftiga svampar mest känd är nog flugsvampen. Symptomen kan variera beroende på vilken typ av svamp din hund har fått i sig. 
 • Mediciner: Ge aldrig din hund människomediciner. De kan vara direkt farliga för din hund och de är inte doserade efter en hunds stolek.