Flera vetenskapliga studier visar att hunden är mer lika oss människor än vad vi tidigare trott, vilket Maya Wie-Haas tar upp i en artikel i National Geographic. Studierna visar att…

Flera vetenskapliga studier visar att hunden är mer lika oss människor än vad vi tidigare trott, vilket Maya Wie-Haas tar upp i en artikel i National Geographic. Studierna visar att hundar mer och mer agerar som människor än som hundar. Maya tar upp flera exempel för att illustrera detta. Bland annat hur hundar kan läsa ansiktsuttryck, visa empati, uttrycka svartsjuka och till och med titta på TV. Detta är ett resultat av att människan i avel valt vissa karaktärsdrag och på så sätt har hunden blivit mer lik människan.

Hon tar även upp en studie som visar att hundar lyssnar in på samtal mellan människor och agerar därefter (Animal minds in National Geographic). Där delades 54 hundar in i tre grupper, en hjälpsam grupp, en icke hjälpsam grupp och en kontroll grupp. Deras respektive ägare skulle sedan försöka få upp ett föremål från en box och behövde hjälp från en annan människa. I den hjälpsamma gruppen så skulle en annan människa hjälpa till medan i den icke hjälpsamma gruppen så skulle personen efter förfrågan om hjälp inte bistå utan vända ryggen till. I kontrollgruppen fick inte personen inte någon fråga om att hjälpa till utan vände bara sig om. I samtliga grupper fanns ytterligare en passiv person på plats.

I första rundan erbjöds hundarna sedan godis från både den hjälpsamma, den icke-hjälpsamma samt från den neutrala personen. I den icke-hjälpsamma gruppen visade det sig att hundarna föredrog att ta godis från den neutrala personen medan i den hjälpsamma gruppen föredrog de inte någon framför den andra. Dessa resultat har tidigare observerats både hos vissa raser av apor men också hos spädbarn.

Är din hund lik dig? Kommentera gärna nedan eller ge exempel på om din hund agerar eller inte agerar mänskligt.